สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564