สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563