สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563