สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563