สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data Managerment) ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ