สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก