สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ