สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Campus Insight) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด