สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง