สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง