สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ Gitlab และ Kubernetes Cluster จำนวน 1 ระบบ