สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment Hub) จำนวน 1 ระบบ