สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application for Service Integration : MOD LINK)จำนวน 1 ระบบ