สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง