สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support License) โปรแกรม  K2 Five ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 1 License