สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง