สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเบลด (Blade server) และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง จำนวน 3 ชุด