สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อระบบเครือข่ายประจำอาคาร สำหรับมจธ.พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด