สำนักคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Swtich (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)