สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1,3,4,6และ 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง