สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง