สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)