สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อระบบแสดงภาพวีดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ