สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานซื้อระบบแสดงภาพวิดีโอวอลล์ จำนวน 1 ระบบ