สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด