สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ (UX)  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง