สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง