สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง