สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลของผู้มีความสามารถพิเศษ สำหรับโครงการ RAC จำนวน ๑ งาน