สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องบันทึกและแสดงผลการเคลื่อนไหวแบบ Real-time (Motion Capture) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด