สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕