สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบทัวร์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Tour) จำนวน 1 งาน