สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ จำนวน 3 รายการ