สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำระบบควบคุมอนุภาคฝุ่น ระบบท่อระบายกลิ่นและกำจัดกลิ่น จำนวน 1 ชุด