สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดเชื้อรา อาคาร EXC มจธ.บางขุนเทียน ชั้นใต้ดิน – ชั้น ๕