สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด 96 หลุม แบบความเร็วสูง (High speed Touch PCR Thermal cycle)แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด