สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้แช่เเข็ง -30 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บสารชีวโมเลกุล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้