สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำชุดกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All sky Camera) จำนวน 8 ชุด