สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างทำชุดกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า (All Sky Camera) จำนวน ๘ ชุด