ศูนย์บริการทางการศึกาาราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566