ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31  มกราคม 2566  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง