วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง