ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง