ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแบบจำลองการวางแผน และการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (MIKE HYDRO BASIN) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง