ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดการทดลองสมดุลของแรง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ชุด