ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร