สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง