บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม SimaPro ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 Licenses