บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานของหลักสูตร Logistic Management รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก