บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง